Curriculum Vitae (arbejdsmiljø) for PER TYBJERG ALDRICH

Specialer

Forebyggende arbejdsmiljøarbejde, arbejdsmiljøregulering, arbejdsmiljøøkonomi, arbejdsmiljøbenchmarking, virksomhedernes sociale engagement og sundhedsfremme på arbejdspladsen samt lysforurening fra udendørs belysningsanlæg.

Uddannelse

Cand.polyt., Danmarks Tekniske Universitet (tidligere: Danmarks Tekniske Højskole), 1988

Efteruddannelse og kurser

"Alment Voksenpædagogisk Grundkursus", 1983

"Forskerkursus i 'Samfundsvidenskabernes videnskabsteori'", 1989, Center for uddannelsesforskning, Handelshøjskolen i København

"Produktion, Arbejde, Subjektivitet", 1989, Institut for Arbejdsmiljø, DTH

"Arbejdsmiljøarbejde ved planlægning og projektering", 1989, Arbejdstilsynet

"Change agent", 1989, Amnesty International

"Foredragsholder", 1989, Amnesty International

"Engelsk for avancerede deltagere", 1989, Studieskolen

"Tysk på mellemtrin", 1989, Studieskolen

"International Course on Participative Approaches to Workplace Design",1990, Nordiska Institutionen för Vidareutbildning inom Arbetsmiljöområdet (NIVA)

"Psykisk førstehjælp", 1990, Dansk Røde Kors

"Pædagogisk kursus", 1991, DTH

"Grundkursus i belysning", 1994, : lys-kursus

"Miljøstyringssystemet", 1994, DIEU

"Arbejdsmiljøstyring", 1994, DIEU

"PC-brugerkursus", 1995, Ringsted-Sorø Handelsskole

"Selvstyrende kursus om virksomhedernes sociale engagement, arbejdsfastholdelse og samarbejdet herom mellem fagforeningerne, virksomhederne og det offentlige", 1996, Socialministeriet og Specialarbejderforbundet i Danmark

"Database 1 (Access 2.0)", 1996, Ringsted-Sorø Handelsskole

"WEB redaktør", 1996, UNI-C

"Projektledelse 2 - Analyse, planer, intensitet", 1997, DIEU

"Skriftlig kommunikation. Et sprogligt serviceeftersyn", 1997, Statens
Information for Teknologisk Institut, Center for Arbejdsliv

"Vidensøgning på Internet", 1997, Teknologisk Institut, Center for Arbejdsliv

"Jura for konsulenter", 1997, Teknologisk Institut

"Karriereplanlægning", 1997, IDA

"Aging and work. Principper, strategier og erfaringer", 1998, The Danish Working Environment Fund.

"Psychosocial Factors at Work. Principles and strategies for prevention", 1998, ICOH og The Danish Working Environment Fund

"Salg og kundekontakt", 1999, Teknologisk Institut/Mercuri International

"Kollegial supervision og læring i systemisk perspektiv", 2001, cand.psych. Jane Palm for Teknologisk Institut, Center for Arbejdsliv.

"MS Project 98, Introduktion", 2001, COWI

"Grundlæggende projektlederkursus", 2002, COWI

"Tysk", 2002-2003, Translatørernes Sprogtræning for COWI

"Grundkursus i førstehjælp", 2003, ASF-Dansk Folkehjælp

"Projektlederrollen", 2004, Summit Consulting og COWI

"Coach-uddannelse", 2006, DIEU og Dorthe Steenberg, Power Spirit

"Præsentationsteknik", 2007, IDA

"Personlig ledelse - kunsten at holde fokus", 2007, IDA

"Innovation – udvikling af organisation, ydelser og produkter", 5 ECTS point, 2007, Dansk Magisterforenings Efteruddannelse og Syddansk Universitet

"Kropssprog", 2007, IDA

"Regnskab og økonomistyring for ikke-økonomer", 2008, Dansk Magisterforenings Efteruddannelse

"Repræsentative stikprøver i praksis", 2008, Dansk Magisterforenings Efteruddannelse

"The Work af Byron Katie", 2008, IDA

"Advanced Excel", modul UF I, FF, AD, LD, MP I, MP II, 2008, COWI

"Mediation = 1 konflikt - 2 vindere", 2009, IDA

"Få styr på projektporteføljen", 2009, IDA

"Forhandling", 2011, Blomsterberg Management for COWI

 

Deltagelse i møder og konferencer

European Forum. Health and safety at the work place. 17-19. februar 1993, London, European Trade Union Confederation (ETUC).

KAM-seminar (Konkurrenceevne, Arbejdsmiljø, Miljø). 26. oktober 1994, Metalskolen Jørlunde, Dansk Metalarbejderforbund.

Målstyring. Fremtidens styreform eller modefænomen? 21. oktober 1996, Scanticon Borupgaard, Snekkersten, Kommunernes Landsforenings konsulentvirksomhed for økonomi og ledelse.

Konference om arbejdsmiljømærkning, 22. november 1999, Hotel Erimitage, Lyngby, Arbejdsministeriet.

Arbejdsmiljø i går - i dag og i morgen, 13. december 1999, Christiansborg, Fondet for Arbejderbeskyttelse.

Arbejdsmiljøindsatsen i Danmark - succes eller fiasko? 25. oktober 2000, Landstingssalen, Folketinget, København, Ingeniørforeningen i Danmark.

Temadag om arbejdsmiljøledelse, 25. september 2002, Dansk Standard, Charlottenlund.

Sygefravær og arbejdsophør, 1. november 2002, Arbejdsmiljøinstituttet, København.

Arbejdsmiljøforskningsfondens åbningskonference, 20. juni 2003, DGI-byen, København, Arbejdsmiljøforskningsfonden.

Arbejdsmiljøforskningsfondens midtvejskonference om sygefravær, fastholdelse og udstødning, 3. november 2005, Arbejdstilsynet, København.

Arbejdsmiljøforskningsfondens strategikonference, 25. oktober 2006, Parkens Konferencecenter, København, Arbejdsmiljøforskningsfonden.

Medlemsmøde om ændringen af arbejdsmiljørådgivningen og justeringen af arbejdsmiljøreformen, 5. januar 2007, DSB Kursuscenter Østerbro, København. Arr.: Arbejdsmiljørådgiverne.

Konference om forskningsledelse, 9. marts 2007, DTU, Lyngby, DTU.

Temadag om interventionsforskning, 30. august 2007, Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

Arbejdsmiljøforskningsfondens årskonference 2007, 24. oktober 2007, København, Arbejdsmiljøforskningsfonden.

ArbejdsMiljøkonferencen 2007, 30.-31. oktober 2007, Hotel Nyborg Strand, Arbejdsmiljørådgiverne og Selskab for Arbejdsmiljø.

ArbejdsMiljøkonferencen 2008, 20.-21. oktober 2008, Hotel Nyborg Strand, Arbejdsmiljørådgiverne og Selskab for Arbejdsmiljø.

"Lys i mørket – Lysdioders virkemåde og anvendelse", 2008, IDA

"Anerkendende og værdiskabende evaluering", 2009, Attractor

"Hjernen - Det livslange byggeprojekt", 2009, IDA

"Fagspecialistens innovative kompetencer – aktiveret og udviklet via netværk og relationer", 2009, IDA

ArbejdsMiljøkonferencen 2009, 10.-11. november 2009, Hotel Nyborg Strand, Arbejdsmiljørådgiverne og Selskab for Arbejdsmiljø.

"Belysning - før og nu i kulturhistorisk perspektiv", 2010, IDA

"Arbejdsmiljø som strategisk element", 2010, IDA

Arbejdsmiljøforskningsfondens årskonference 2010, 3. november 2010, København, Arbejdsmiljøforskningsfonden.

Arbejdsmiljøforskningsfondens årskonference 2011, 2. november 2011, København, Arbejdsmiljøforskningsfonden.

Danish Presidency of the Council of the European Union Conference on Health and Safety at Work, 28.-29. juni 2012, København, European Commission and Arbejdstilsynet.

Arbejdsmiljøforskningsfondens årskonference 2012, 31. oktober 2012, København, Arbejdsmiljøforskningsfonden.

 

Nøglekvalifikationer

Per Tybjerg har 25 års erfaring med forebyggende miljø- og arbejdsmiljøarbejde samt med indsatsen for mere rummelige virksomheder og et mere rummeligt arbejdsmarked.

Erfaringen er erhvervet gennem ledelse af og deltagelse i flere forsknings- og udviklingsprojekter, evalueringsopgaver, rådgivning, sparring, coaching, undervisning og anden formidling.

Per Tybjerg har oparbejdet et dybt praktisk kendskab til kvalitative og kvantitative metoder i samfundsforskningen, herunder face-to-face interviews, fokusgruppeinterviews, deltagerobservation og spørgeskemaundersøgelser.

Per Tybjerg har især arbejdet med fokus på arbejdsmiljøregulering, ledelsessystemer, medarbejderdeltagelse og samspillet mellem forskellige samfundsmæssige aktører såsom myndigheder, bedriftssundhedstjenesten/arbejdsmiljø­råd­givere, kommuner, private og offentlige virksomheder samt arbejdsmarkedets organisationer.

Blandt kunderne findes private og offentlige virksomheder, myndigheder, organisationer og konsulenter.

Per Tybjerg har desuden over 25 års erfaring med kortlægning og forebyggelse af gener (lysforurening) fra udendørs belysningsanlæg og bevarelsen af nattemørket, herunder en mørk nattehimmel.

Som projektleder har Per Tybjerg stor erfaring med ledelse af store projekter (honorar større end 1 mio. kr.), der løber over flere år og med mange interne og eksterne projektdeltagere, samarbejdspartnere og underleverandører samt komplicerede kunderelationer.

Som mellemleder og mentor har Per Tybjerg mange års erfaring med rekruttering og introduktion af nye medarbejdere og praktikanter.

Fra sit professionelle virke og talrige lederpositioner i frivillige/ideelle organisationer har Per Tybjerg endvidere omfattende praktisk erfaring med mødeledelse, fund-raising og PR, herunder pressekontakt. Han har desuden 35 års erfaring som foredragsholder, forfatter og redaktør.

Sprog

Dansk (modersmål)

Engelsk (tale, læse, skrive: perfekt)

Tysk (tale, læse: udmærket. Skrive: godt)

Russisk (basalt)

Svensk (læse: perfekt)

Norsk (læse: perfekt)

Medlemskaber

Selskab for Arbejdsmiljø. 1988-.

Ingeniørforeningen i Danmark. 1988-.

Udvalgte tidligere medlemskaber

Redaktionskomiteen for Børsens Ledelseshåndbog om miljø, energi og arbejdsmiljø. 2009-2010.

Det Strategiske Arbejdsmiljøforskningsudvalg under Beskæftigelsesministerens Arbejdsmiljøforskningsfond. 2003-2008.

Arbejdsmiljørådets ad hoc-udvalg vedr. Regeringens Folkesundhedsprogram. 2000-2005.

Arbejdstilsynets følgegruppe vedr. projekt "Den Lærende Sikkerhedsorganisation". 2000-2002.

Medlem af International Network on OHS-related Research and Development (INORD) vedr. internationalt forsknings- og udviklingssamarbejde om den virksomhedsnære arbejdsmiljøindsats. 1999-2006.

Arbejdsministeriets følgegruppe vedr. arbejdsmiljømærkeordninger. 1999-2001.

Det Idégenererende Forum i Vestsjællands Amt vedr. arbejdsfastholdelse og forebyggende arbejdsmiljøarbejde. 1997-2004.

Dansk Standards udvalg vedr. arbejdsmiljøledelsessystemer, 1996-2001.

Det europæiske forskernetværk Industrial Relations and the Environment Network Europe (IRENE). 1991-1995.

Lysteknisk Selskab. 1993-2002.

Arbejdsmiljøudvalget i Ingeniørforeningen i Danmark. 1989-1993. Formand 1993-2000.

Beskæftigelsesoversigt

Fra 2001, COWI A/S, Chief Project & Market Manager

1997-2001, Teknologisk Institut, Arbejdsliv, Senior konsulent

1995-2001, Ringsted Kommune, Leder af FASA-projektet

1993-1995, Institut for Teknologi og Samfund, DTU, Projektansat, videnskabelig medarbejder

1992-1993, Arbejdsmiljøfondet, Projektansat, videnskabelig konsulent

1991-1992, Tværfagligt Center, DTH, Projektansat, videnskabelig medarbejder

1988-1991, Institut for Arbejdsmiljø, DTH, Projektansat, videnskabelig medarbejder

1984-1988, Institut for Samfundsfag og Institut for Arbejdsmiljø, DTH, Studenterunderviser

1984-1985, Sparekassernes Data Center, Tilkaldevagt

Udvalgte arbejdsopgaver

Projektleder og ressourceperson. Virksomheders økonomiske omkostninger og gevinster ved interventioner i arbejdsmiljøet. Klient: Arbejdsmiljøforskningsfonden. 2013-2015.

 

Projektleder og ressourceperson. Finansielle aktørers interesser i forhold til investering i godt arbejdsmiljø. Klient: Landsorganisationen i Danmark (LO). 2013.

 

Projektleder og ressourceperson. Konsulentbistand til arbejdsgruppe om ny rådgivningstjeneste. Klient: Landsorganisationen i Danmark (LO). 2013.

 

Projektleder. Forprojekt om anvendelse af ulykkesværktøjer i forbindelse med den årlige arbejdsmiljødrøftelse. Klient: Industriens Branchearbejdsmiljøråd (IBAR). 2012.

 

Projektleder. Evaluering af fagligt træf for forflytningsvejledere. Klient: BAR SoSo. 2012.

 

Projektleder og ressourceperson. Udvikling af værktøj til arbejdsmiljøregnskab. Klient: FOA Fag Og Arbejde. 2012-2013.

 

Projektleder og ressourceperson. Vejledning om ergonomiske forhold ved emballage i fødevareindustrien. Klient: Industriens Branchearbejdsmiljøråd (IBAR). 2012-2013.

 

Projektleder og ressourceperson. Vejledning om serviceleverandører. Klient: Industriens Branchearbejdsmiljøråd (IBAR). 2012-2013.

 

Sparringspartner til projektlederen. Sikker adfærd ved tjenestekørsel. Klient: Branchearbejdsmiljørådet for Service- og Tjenesteydelser. 2012-2013.

 

Sparringspartner til projektlederen. Psykisk arbejdsmiljø og praksis – håndtering gennem læring i hverdagen. Klient: Kriminalforsorgen. 2011-2013.

 

Kvalitetssikrer. Indførelse af årshjul til arbejdsmiljøarbejdet i Kriminalforsorgen. Klient: Kriminalforsorgen. 2012.

 

OHS Advisor. Study service for the evaluation of the European strategy on safety and health at work 2007-2012. Klient: European Commission, DG Employment. 2012.

 

Underviser. Business benefits of good occupational health and safety. Klient: Danida Fellowship Programme Training Course in Occupational Health and Safety. 2012.

 

Projektleder og ressourceperson. Økonomiske konsekvenser af stress og sygefravær. Klient: Fyns Politi. 2012.

 

Projektleder og ressourceperson. Kortlægning af dansk arbejdsmiljøforskning og -formidling. Klient: Landsorganisationen i Danmark (LO). 2011-2012.

 

Sparringspartner til evaluator. Evaluering af projektet "Vejen til det gode teamwork". Klient: Tårnby Kommune. 2011.

 

Technical Advisor. Occupational Health and Safety Comparative Legal Review. Klient: European Bank for Reconstruction and Development (EBRD). 2011-2012.

 

Business Change Agent. Financial Focus Business Development Project. Klient: COWI Business Unit 3. 2011-2012.

 

Underviser. Business benefits of good occupational health and safety. Klient: Danida Fellowship Programme Training Course in Occupational Health and Safety. 2011.

 

Projektleder og ressourceperson. Notat om fremme af virksomheders sociale ansvar med økonomiske incitamenter. Klient: Landsorganisationen i Danmark (LO). 2011.

 

Projektleder. Rådgivning, sparring og kvalitetssikring vedr. udvikling af kvalitets- og effektmålingshåndbog. Klient: Middelfart Kommune. 2011.

 

Projektleder. Vejledning om sundhedsfremme på arbejdspladsen. Klient: Industriens Branchearbejdsmiljøråd (I-BAR). 2011.

 

Projektleder. Vejledning om sikkerhed ved mindre produktionsnedbrud. Klient: Industriens Branchearbejdsmiljøråd (I-BAR). 2010-2011.

 

Projektleder. Slutevaluering af projekt Sunde arbejdspladser. Klient: BAR FOKA. 2010-2011.

 

Projektleder. SMS-kampagnen safein.dk om arbejdsmiljø (informationsindsats for udenlandske virksomheder og arbejdstagere). Klient: 3F. 2010-2011.

 

Projektleder og ressourceperson. Vejledning om arbejdsmiljøhensyn ved ombygning, leje og indretning af kontor. Klient: BAR Kontor. 2010-2011.

 

Projektleder og ressourceperson. Rådgivning om beregning af omkostninger til arbejdsulykker mv. Klient: Region Midtjylland. 2010.

 

Ressourceperson. Evaluering af Informationscenter for Miljø & Sundhed (IMS). Klient: Miljøstyrelsen. 2010.

 

Projektleder og underviser. Dagskursus om arbejdsmiljøøkonomi. Klient: Posten Norden. 2010.

 

Ressourceperson. Arbejdsmiljøhensyn i projektering og planlægning: Udvikling af ny designpraksis. Klient: Arbejdsmiljøforskningsfonden. 2009-2012.

 

Projektleder. Kortlægning af forskelle og ligheder i centrale institutioners tilgange til psykisk arbejdsmiljø. Klient: Landsorganisationen i Danmark (LO). 2009-2010.

 

Projektleder og ressourceperson. Udredning om arbejdsmiljøøkonomi på virksomhedsniveau. Klient: Landsorganisationen i Danmark (LO). 2009-2010.

 

Coach. Danida Fellowship Programme - Private Sector Initiative. Occupational Health and Safety Training Course. Klient: Danida Fellowship Centre. 2009.

 

Sparring og kvalitetssikring. Afsnit om lysforurening i baseline-rapport om EIA-studie af den danske tilkørselsrampe til Fehmarn-forbindelsen. Klient: Fehmarnbelt. 2009.

 

Ressourceperson. Kommentering af rapporter om evaluering af særlige tilsynsindsatser. Klient: Grontmij|Carl Bro. 2009-2010.

 

Projektleder og ressourceperson. Faglig, sproglig og redaktionel færdiggørelse af vejledning om arbejdsmiljø i fiskeindustrien. Klient: Fiskeudvalget i Industriens Branchearbejdsmiljøråd. 2009-2010.

 

Projektleder og ressourceperson. Effektevaluering af stressprojekt. Klient: Afdeling 1303, COWI. 2009.

 

Projektleder og ressourceperson. Effektevaluering af arbejdsmiljøcertificering i hjemmeplejen. Klient: Kerteminde Kommune. 2009.

 

Kvalitetssikring af kapitel om lysforurening i rapport om scoping af EIA-studie af den danske tilkørselsrampe til Fehmarn-forbindelsen. Klient: Fehmarnbelt. 2008.

 

Ressourceperson. Undersøgelse af lærlinge og elevers psykiske arbejdsmiljø i lære- og praktikplads-virksomhederne. Klient: Undervisningsministeriet. 2008-2009.

 

Ressourceperson. Den attraktive arbejdsplads – Fremtidens gymnasiale uddannelser. Klient: Gymnasieskolernes Lærerforening. 2008-2009.

 

Bestyrer af arbejdsmiljønetværket i COWI. 2008-2010.

 

Excel-superbruger i afd. 1312, COWI. 2008-.

 

Sparringspartner. Udarbejdelse af arbejdsmiljøregnskab. Klient: Kerteminde Kommune. 2008.

 

Ressourceperson. Kvalitetssikring af slutrapport fra projekt om metodeudvikling vedrørende behandling af psykisk arbejdsmiljø i APV-arbejdet. Klient: Arbejdstilsynet. 2008.

 

Projektleder og ressourceperson. Udvikling af website til benchmarking på arbejdsmiljøområdet. Klient: Arbejdsmiljørådet. 2008.

 

Projektleder og ressourceperson. Vurdering af metoden til udpegning af nedslidningstruede brancher mv. i forbindelse med Forebyggelsesfonden. Klient: FTF. 2007.

 

Kvalitetssikring af kapitel om lysforurening i rapport med miljøvurdering af udbygning af Motorring 4 mellem Taastrup og Frederikssundsmotorvejen. Klient: Vejdirektoratet. 2007.

 

Sparringspartner for projektlederen. Ekspertkortlægning af arbejdsmiljøet som forberedelse til arbejdsmiljøledelsessystem og -certificering. Klient: Vestforbrænding. 2007.

 

Sparringspartner for projektlederen. Udviklingsprojektet "På tværs af nye samarbejdskoncepter – Udvikling af arbejdsmiljøvenlige byggeprocesser". Klient: Arbejdsmiljøforskningsfonden. 2007-2009.

 

Netværkskoordinator og ressourceperson. Netværk for virksomheder om arbejdsmiljøøkonomi sammen med PricewaterhouseCoopers. 2007.

 

Projektleder og ressourceperson. Benchmarking i arbejdsmiljøet. Klient: Arbejdsmiljørådet. 2007.

 

Sparringspartner for projektlederen. Kortlægning af arbejdsmiljøarbejdet som forberedelse til arbejdsmiljøledelsessystem og -certifikat. Klient: Rigshospitalet. 2006.

 

Projektleder og ressourceperson. Evaluering af arbejdsmiljøreformen. Klient: Arbejdstilsynet. 2006-2010. Arbejdsmiljøreformen blev vedtaget i Folketinget den 4. februar 2004 og udmøntet i nye og ændrede regler i løbet af 2004 og 2005. Reformen indebar bl.a., at Arbejdstilsynet tog nye tilsynsformer og nye sanktioner i brug over for virksomheder. Arbejdstilsynet ønskede derfor, at reformen blev evalueret. COWI vandt – med JobLiv Danmark og Team Arbejdsliv som underleverandører – opgaven med at evaluere reformen samtidig med, at den blev implementeret. Gennem fem år er der således samlet data til belysning af spørgsmålet om, hvilken effekt arbejdsmiljøreformen har på virksomhedernes arbejdsmiljø og arbejdsmiljøarbejde. Datakilderne har været sagsakter fra Arbejdstilsynet, spørgeskemaundersøgelser blandt virksomheder, telefoninterviewundersøgelser blandt virksomheder og besøg på virksomheder. Knap 1.600 private og offentlige virksomheder har bidraget med data. Tilsammen 40 konsulenter fra de tre medvirkende konsulentvirksomheder har gennem årene været involveret i opgaven. Evalueringen er blevet afrapporteret løbende i tilsammen 16 arbejdspapirer, delrapporter og slutrapport.

 

Projektleder og ressourceperson. Varetagelse af hotline om Arbejdsmiljørådets værktøj til arbejdsmiljøøkonomi. Klient: Arbejdsmiljørådet. 2006-2007.

 

Ressourceperson. Screening af væsentlige arbejdsmiljøforhold forud for etablering af ny produktion af partikelfiltre til dieselkøretøjer. Klient: Notox A/S. 2006.

 

Projektleder. Anden måling af omfanget af ensidigt, gentaget arbejde. Klient: Arbejdstilsynet. 2006.

 

Projektleder og ressourceperson. Arbejdsmiljøøkonomi for små og mellemstore virksomheder. Klient: PricewaterhouseCoopers/Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. 2006.

 

Ressourceperson. Kortlægning og analyse af dansk arbejdsmiljøforskning. Klient: Arbejdsmiljøforskningsfonden. 2005-2006.

 

Projektleder og ressourceperson. Omkostninger ved arbejdsbetingede bevægeapparatskader. Klient: LO. 2005.

 

Projektleder og ressourceperson. Arbejdsmiljøøkonomi. Klient: Arbejdsmiljørådet. 2005-2006.

 

Redaktør. Nyhedsbrev om arbejdsmiljø. Klient: COWI A/S, Afd. for natur, miljø, sikkerhed og sundhed. 2005-.

 

Projektleder og ressourceperson. Udarbejdelse af teknisk annex til brug for udbud af opgaven "Evaluering af arbejdsmiljøreformen". Klient: Arbejdstilsynet. 2005.

 

Rådgivning af sikkerhedsorganisationen om kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø gennem en spørgeskemaundersøgelse. Klient: COWI A/S. 2005.

 

Ressourceperson. Indførelse af integreret miljø- og arbejdsmiljøledelsessystem på alle produktionssteder i koncernen. Klient: ALK-Abelló. 2005.

 

Ressourceperson. Occupational Health & Safety (OHS) due diligence på to fabrikker inden for træ- og møbelindustrien i Tyskland. Klient: Fortroligt. 2005.

 

Oplæg for sikkerhedsorganisationen om konsekvenserne af arbejdsmiljøreformen. Klient: COWI A/S. 2005.

 

Ressourceperson. Occupational Health & Safety (OHS) due diligence på fire fabrikker inden for plastindustrien i Tyskland. Klient: Fortroligt. 2005.

 

Ressourceperson og projektleder f.o.m. maj 2006. Arbejdsmiljøforhold ved udlicitering. Klient: Arbejdsmiljøforskningsfonden. 2005-2007.

 

Projektleder og ressourceperson. Vedligeholdelse af web-baseret katalog over løsninger til reduktion af bevægeapparatbelastninger blandt fiskeindustriarbejdere. Klient: Arbejdstilsynet. 2005.

 

Projektleder og ressourceperson. Analyse af BST's muligheder i et liberaliseret rådgivningsmarked. Klient: Landsorganisationen i Danmark (LO). 2004.

 

Ressourceperson. SAS' samfundsøkonomiske værdi og betydning i forhold til arbejdsmiljø. Klient: SAS. 2004.

 

Projektleder og ressourceperson. Effektevaluering af Arbejdstilsynets aktivitet vedrørende psykisk arbejdsmiljø på sygehusene 2003-2006. Klient: Arbejdstilsynet. 2003-2007.

 

Projektleder og ressourceperson. Det grå guld kan bruges – 10 gode eksempler. Klient: LO og Arbejdsmarkedsstyrelsen (puljen til integration af ledige seniorer). 2003-2004.

 

Planlægning og gennemførelse af projektlederkursus. Klient: Århus Amts BST. 2003.

 

Projektleder og ressourceperson. Værdsættelse af ældre ingeniørers kompetencer. Bidrag til idé-konkurrence udskrevet af Ingeniørforeningen i Danmark. 2003.

 

Projektleder. Måling af omfanget af højrepetitivt EGA. Klient: Arbejdstilsynet. 2003-2005.

 

Projektleder og ressourceperson. Overvågning af fremdriften i virksomhedernes arbejdsmiljøarbejde i relation til de syv visioner i Handlingsprogrammet for et rent arbejdsmiljø år 2005. Klient: Arbejdstilsynet. 2003-2005. Som led i den løbende kortlægning af de danske virksomheders arbejde med at forebygge og reducere de væsentligste arbejdsmiljøproblemer stod COWI i spidsen for et konsortium af konsulentvirksomheder, som skulle gennemføre den anden kortlægning i rækken. Opgaven blev indledt med en evaluering af den første kortlægning (VOV I). Derefter fulgte tilpasning/ud­vikling af otte spørgeskemaer til telefoninterviews og otte interview- og observationsguider til virksomhedsbesøg, idet der skulle gennemføres en delundersøgelse for hver af de syv visioner i handlingsprogrammet, og idet en af visionerne blev splittet op i to delundersøgelser. I de otte telefoninterviewundersøgelser blev til sammen 3212 ledelsesrepræsentanter og 2975 medarbejderrepræsentanter fra i alt 3421 arbejdssteder interviewet. Efterfølgende blev 399 af de interviewede arbejdssteder besøgt af en uvildig professionel arbejdsmiljøspecialist med henblik på personlige interviews og observation. Analysen bestod i at beskrive status for virksomhedernes arbejdsmiljøarbejde i 2005 samt at beskrive udviklingen siden VOV I i 2001. Overvågningen blev afrapporteret i en evalueringsrapport, otte visionsrapport, otte bilagsrapporter og en sammenfattende rapport. Over 40 konsulenter fra de medvirkende konsulentvirksomheder deltog i opgaven.

 

Projektleder og ressourceperson. Kortlægning af danske foregangsvirksomheders håndtering af stress. Klient: Landsorganisationen i Danmark (LO). 2003.

 

Projektleder og ressourceperson. Rådgivning om organisatorisk implementering af forsøg med sorte bokse i firma med professionel bilflåde; brugerundersøgelse blandt chauffører i firma, der gennemfører forsøg med sorte bokse; opsamling af erfaringer med sorte bokse i firma, der gennemfører forsøg med sorte bokse; analyse af skadesstatistik; sammenfattende afrapportering; og projektledelse. Klient: Færdselsstyrelsen. 2003-2004.

 

Projektleder og ressourceperson. Katalog over løsninger til reduktion af bevægeapparatbelastninger for jobgruppen "fiskeindustriarbejdere". Klient: Arbejdstilsynet. 2002-2003.

 

Ressourceperson. Udvikling af metode til Social Due Diligence og kursus i metoden. Klient: CAT Alliance Ltd. 2002-2003.

 

Projektleder og ressourceperson. Undersøgelse af mulighederne for at lave en opgørelse over arbejdsmiljøprofessionelles aktiviteter. Klient: Arbejdstilsynet. 2002.

 

Projektleder og ressourceperson. Rådgivning om telefonsurvey om BST. Klient: LO. 2002.

 

Udvikling og afholdelse af kursus om at lede og deltage i udviklingsprojekter. Klient: BST Foreningen. 2002.

 

Projektleder. Rådgivning om implementering af arbejdsmiljøpolitik i Helsingør Kommune. Klient: Helsingør Kommune/BST Øresund. 2001-2002.

 

Planlægning og afholdelse af afsluttende konference om BST-forsøgene.
Klient: Arbejdstilsynet og i samarbejde med BST Foreningen. 2001-2002.

 

Faglig sparringspartner. Udvikling af værktøj til kortlægning af arbejdsmiljøets aktuelle tilstand i industrien. Klient: BST-Sorø og I-BAR. 2000-2001.

 

Projektleder og ressourceperson. Evaluering af projektet ”Arbejdsmiljøaspektet i det rummelige arbejdsmarked”. Klient: Arbejdstilsynet. 2000-2003.

 

Ressourceperson. Udvikling af vurderingsmodel til brug ved arbejdsmiljømærkning af virksomheder. Klient: Arbejdstilsynet. 2000.

 

Projektleder og ressourceperson. Brugerundersøgelse af Arbejdstilsynets tilpassede tilsyn og Arbejdstilsynets arbejdsmiljøvejvisere. Klient: Arbejdstilsynet. 2000.

 

Proceskonsulent. SWOT-seminar. Klient: Vestegnens BST-Center. 2000.

 

Projektleder og ressourceperson. Evaluering af forsøg med bedriftssundhedstjenesten og rådgivning af Arbejdstilsynet. Klient: Arbejdsministeriet. 1999-2001.

 

Sparringspartner for leder af projekt om det rummelige arbejdsmarked. Klient: KgF. 1999-2001.

 

Konsulent for to erfa-grupper for medarbejdere i bedriftssundhedstjenesten (BST) om arbejdsfastholdelse og sundhedsfremme. Klient: BST Foreningen. 1999-2001.

 

Projektleder og ressourceperson. Undersøgelse af sammenhængene mellem sundhed på arbejdspladsen og virksomhedernes konkurrenceevne med henblik på udvikling af metoder og værktøjer. Klient: Socialministeriet. 1999-2000.

 

Projektleder og ressourceperson. Evaluering af erfaringer med bedriftssundhedstjenesten. Klient: Arbejdsministeriet. Rapport udgivet i 1999.

 

Projektleder og ressourceperson. Planlægning og evaluering af et kursus for medarbejderrepræsentanter om forebyggelse af arbejdsbetinget nedslidning og arbejdsfastholdelse for LO-Ringsted. Klient: Arbejdstilsynets nedslidningspulje. 1999.

 

Projektkoordinator. Evaluering af danske virksomheders erfaringer med arbejdsmiljøledelsessystemer og udvikling af rådgivningskoncepter. Klient: Erhvervsfremmestyrelsen. 1999.

 

Evaluering af en indsats vedrørende fraværsanalyser og formulering af fraværs­politikker. Klient: BST-Sorø. 1998.

 

Redaktør. Klient: www.lysforurening.dk. 1998-.

 

Ressourceperson. Opbygning af arbejdsmiljødelen af et integreret KMS-system (Kvalitet, Miljø, Sikkerhed). Klient: A/S Sund & Bælt. 1997.

Ressourceperson. Planlægning og gennemførelse af et kursus for kommunale sagsbehandlere om udviklingen på sygedagpengeområdet. Klient: Kommunernes Landsforening, 1997.

Projektleder. Planlægning, gennemførelse og intern evaluering af forsknings- og udviklingsprojektet "Forebyggelse af Arbejdsbetinget Sygefravær og Arbejdsskader" (FASA). Klient: Socialministeriet. 1995-1998. Projektet ved Per Tybjerg Aldrich modtog 13. december 1999 en pris fra Fondet for Arbejdsbeskyttelse med følgende motivering ved daværende direktør for Arbejdstilsynet og formand for Fondet, Jens Andersen: "FASA-projektet får prisen som en påskønnelse af dets arbejde, som viser sammenhængen mellem arbejdsmiljøforebyggelse og socialt arbejde i form af arbejdsbetinget sygefravær og udstødning fra arbejdsmarkedet. Du og projektet - med udgangspunkt i de arbejdsskadedes historie - har vist nye veje for samarbejdsmodeller mellem virksomhederne, de sociale myndigheder og de lokale arbejdsmiljøaktører. Det har haft såvel en arbejdsmiljømæssig som en socialpolitisk effekt."

Deltagelse i forsknings- og udviklingsprojektet "Medarbejderdeltagelse ved Indførelse af Renere Teknologi" (MIRT). Klient: Miljøstyrelsen. 1993-1995.

Planlægning og gennemførelse af forsknings- og udviklingsprojektet "Effektivisering af virksomhedernes brug af bedriftssundhedstjenesten". Klient: Ar­bejds­miljøfondet. 1991-1993.

Udarbejdelse af "A User's Guide to European Community Directives on Health and Safety at Work". Klient: European Trade Union Technical Bureau for Health and Safety. 1993.

Gennemførelse af forskningsprojektet "The Phenmedipham production at Kemisk Værk Køge A/S". Klient: European Foundation for the Improvement of the Working and Living Conditions. 1991.

Gennemførelse af udredningsprojektet "Preventive Services for Health and Safety at Work in Denmark. Klient: LO og FTF. 1991.

Planlægning og gennemførelse af forskningsprojektet "Arbejdsforhold og teknisk planlægning - en undersøgelse af mulighederne for at integrere arbejdsmiljøhensyn i planlægningen af produktionsteknologien". Klient: DTU. 1988-1991.

Publikationer

Aldrich PT (1990): Arbejdsmiljø, teknisk planlægning – og ingeniører, Institut for arbejdsmiljø, DTH.

Aldrich PT (1990): Strategier for BST's deltagelse i virksomhedernes planlægning, arbejdspapir, Institut for arbejdsmiljø, DTH.

Aldrich PT (1990): "Ingeniører & arbejdsmiljøarbejde ved planlægning og indførelse af ny teknologi i produktionen" in Proceedings fra Nordiska Ergonomisällskapets årskonferens NES 90, Hotell Ferrum, Kiruna, Sverige, 5.-8. september 1990, Nordiska Ergonomisällskapet.

Aldrich PT et al. (1990): Ingeniør: Der er brug for din viden..., Dansk Ingeniørforening.

Aldrich PT (1991): "Arbejdsmiljøarbejde ved planlægning og indførelse af ny teknologi" in Proceedings fra 40. Nordiske Arbejdsmiljømøde, Arbejdstilsynet, Arbejdsmiljøinstituttet.

Aldrich PT (1991): "Hvordan kan BST's indsats gøres mere effektiv og forebyggende?" in Proceedings fra Arbejdets udvikling, NES-SAM Årskonference, Ebeltoft, 9.-11. oktober 1991, Nordisk Ergonomi Selskab, Selskab for Arbejdsmiljø.

Aldrich PT (1991): Preventive services for health and safety at work in Denmark, Institut for Arbejdsmiljø, DTH.

Aldrich PT (1992): The Phenmedipham production at Kemisk Værk Køge A/S. The Interdisciplinary Centre, The Technical University of Denmark, Lyngby.

Aldrich PT (1992): Det ydre miljø – en sag for arbejdsmarkedets parter?, Tværfagligt Center, Danmarks Tekniske Højskole, Lyngby.

Aldrich PT (1992): "Kvalitetssikring af BST's arbejdsmiljørådgivning" in Proceedings fra Nordiska Ergonomisällskapet, NES-konferansen 1992, Mennesket og omgivelserne – i takt?, Lillehammer, Norge, 23.-25. september 1992, Nordiska Ergonomisällskapet.

Aldrich PT (1992): "Kvalitetssikring af BST's arbejdsmiljørådgivning" in Nordisk Ergonomi i forskning och praksis, 10. årgang, nr. 4, København.

Aldrich PT (1992): The Danish Occupational Health Service, Institut for Arbejdsmiljø, DTH.

Aldrich PT (1992): "The contribution of the Scandinavian experience with preventive services" in proceedings fra konferencen Prevention in the workplace as the Community Framework Directive enters into force, Luxembourg, 21-22 December 1992, Trade Union Technical Bureau for Health and Safety, Bruxelles.

Aldrich PT (1992): Arbejdsmiljø i ingeniøruddannelserne og efteruddannelsen, Dansk Ingeniørforening.

Aldrich PT (1993): "EF-reguleringen stiller krav til fagbevægelsen" in LOKE, 11. årgang, nr. 1, København.

Aldrich PT (1993): Guide to EC Directives in the field of health and safety at work, Special edition for European Forum "Health and Safety at the Work Place", 17-19 February 1993, London, European Trade Union Technical Bureau for Health and Safety, Brussels. (Oversat til fransk, tysk, dansk, italiensk og hollandsk.)

Broberg O & PT Aldrich (1993): Teknikerne og det forebyggende arbejdsmiljøarbejde, Teknisk Landsforbund.

Aldrich PT (1993): A User's Guide to European Community Directives on Health and Safety at Work, Trade Union Technical Bureau for Health and Safety with the support of the Commission of the European Communities. (Findes også på fransk, tysk og dansk.)

Aldrich PT (1993): Preventive services at the workplace in Denmark, European Trade Union Technical Bureau for Health and Safety, Brussels. (Oversat til tysk og fransk.)

Aldrich PT (1994): Industrial Relations and the Environment: Danish Case Study. The Phenmedipham production at Kemisk Værk Køge A/S, Working Paper No. WP/94/08/ EN, European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, Dublin.

Aldrich PT (1994): "The Danish case study" in Le Blansch, Hildebrandt & Pearson: Industrial Relations and the Environment; Case Studies Book, European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, Dublin.

Aldrich PT (1994): Virksomhedernes brug af BST, Arbejdsmiljøfondet, København 1994.

Lorentzen B & PT Aldrich (1994): "The role of the employees in the companies' environmental protecting activities", side 136-137 in Abstracts, Third International Research Conference of the Greening of Industry Network, Copenhagen, November 13-15, 1994.

Lorentzen B & PT Aldrich (1994): The Role of the Employees in the Companies' Environmental Protecting Activities, paper til Greening of Industry conference, Copenhagen, November 13-15, 1994, arbejdspapir, Tværfagligt Center.

Aldrich PT (1994): "Folk med initiativ risikerer at knække halsen", kommentar i Arbejdsmiljø, nr. 12.

Aldrich PT (1995): Notat om Diplomingeniøruddannelsens konsekvenser for arbejdsmiljøundervisningen på landets ingeniørhøjskoler, Ingeniørforeningen i Danmark, Udvalget for Arbejdsmiljøteknologi.

Aldrich PT (1995): "Environmental Magagement and Employee Participation", paper til the 13th Annual International Labour Process Conference, 5th April - 7th April 1995, Blackpool.

Aldrich PT, B Lorentzen, L Nielsen & A Remmen (1995): Medarbejderdeltagelse i forebyggende miljøarbejde - en håndbog, Miljønyt nr. 16, Miljøstyrelsen.

Aldrich PT & LM Nielsen (1995): "Støtte til medarbejderdeltagelse ved forebyggende miljøarbejde" in Proceedings fra NES-årskonference 1995, Menneske, arbejde og miljø - et bæredygtigt samspil?, Skagen, Danmark, 11.-13. oktober 1995.

Aldrich PT (1997): Medarbejderdeltagelse ved indførelse af renere teknologi på Kompan A/S. En virksomhedsrapport fra MIRT-projektet, Miljøstyrelsen.

Lorentzen B, A Remmen, L Nielsen & PT Aldrich (1997): Medarbejderdeltagelse ved indførelse af renere teknologi. Afsluttende rapport fra MIRT-projektet, Miljøstyrelsen.

Aldrich PT (1998): Evaluering af BST-Sorø's indsats med fraværsanalyser i forbindelse med FASA-projektet, Dansk Teknologisk Institut, Arbejdsliv.

Aldrich PT (1999): "Handlingsplan giver fremskridt" in Ingeniøren 2, 12.2.99, nr. 6, side 3.

Aldrich PT, M Forman, G Holm & LB Mathiesen (1999): Evaluering af erfaringer med nuværende BST-ordninger. Hovedrapport. Bilagsrapport: Kvantitative undersøgelser. Bilagsrapport: Kvalitativ undersøgelse, Teknologisk Institut, Arbejdsliv for Arbejdstilsynet.

Aldrich PT (1999): BST-pligtige virksomheders sikkerhedsarbejde - belyst ved data fra BST-evalueringen. Teknologisk Institut, Arbejdsliv for Arbejdstilsynet.

Aldrich P.T. (1999): "Forskere er dårlige forbilleder" in Ingeniøren 2, 21.5.99, nr. 20, side 3.

Aldrich PT (1999): Kortlægning af Teknologisk Instituts kompetencer på arbejdsmiljøområdet. Teknologisk Institut, Arbejdsliv.

Aldrich PT (1999): Projekt 'Forebyggelse af Arbejdsbetinget Sygefravær og Arbejdsskader' - 1. evalueringsrapport fra FASA-projektet vedr. perioden 1. september 1995 - 31. august 1997. Teknologisk Institut, Arbejdsliv.

Aldrich PT (2000): Forebyggelse af arbejdsbetingede nedslidningssymptomer og arbejdsfastholdelse - dokumentation og evaluering af et kursus for medarbejderrepræsentanter. Teknologisk Institut, Arbejdsliv.

Aldrich PT & TW Breddam (2000): Brugerundersøgelse af Arbejdstilsynets tilpassede tilsyn. Teknologisk Institut, Arbejdsliv for Arbejdstilsynet.

Aldrich PT & TW Breddam (2000): Brugerundersøgelse af Arbejdstilsynets arbejdsmiljøvejvisere. Teknologisk Institut, Arbejdsliv for Arbejdstilsynet.

Petersen UC & PT Aldrich (2001): Hvordan kobler virksomhederne sundhed og innovation? En analyse baseret på en undersøgelse af 20 små og mellemstore virksomheder. Teknologisk Institut, Arbejdsliv.

Aldrich PT & M Forman (2001): Evaluering af forsøg med BST. Hovedrapport. Teknologisk Institut, Arbejdsliv for Arbejdstilsynet

Aldrich PT & M Forman (2001): Evaluering af forsøg med BST. Evaluering af forsøgsområde 1: Forsøg med små virksomheder med mindre end 10 ansatte. Teknologisk Institut, Arbejdsliv for Arbejdstilsynet.

Aldrich PT & M Forman (2001): Evaluering af forsøg med BST. Evaluering af forsøgsområde 2: Forsøg med fælles byggeplads-BST. Teknologisk Institut, Arbejdsliv for Arbejdstilsynet.

Aldrich PT & M Forman (2001): Evaluering af forsøg med BST. Evaluering af forsøgsområde 3: Forsøg med gradueret grundkontingent og efterspørgselsstimulering for ikke BST-pligtige virksomheder. Teknologisk Institut, Arbejdsliv for Arbejdstilsynet.

Aldrich PT & M Forman (2001): Evaluering af forsøg med BST. Evaluering af forsøgsområde 4: Forsøg med efterspørgselsmodel ved hjælp af reduceret grundkontingent for ikke-BST-pligtige virksomheder. Teknologisk Institut, Arbejdsliv for Arbejdstilsynet.

Aldrich PT & MK Kristensen (2001): Det rummelige arbejdsmarked og BST. En opsamling af erfaringer fra to erfagrupper i BST. BST Foreningen.

Aldrich PT (2002): Det nytter når BST opsøger de små virksomheder. Nyt om Arbejdsliv.

Aldrich PT (2002): Arbejdsmiljøaspektet i det rummelige arbejdsmarked. Midtvejsevaluering af BST-Sorøs og BST Århus' projekter for Arbejdstilsynet. Teknologisk Institut, Arbejdsliv for Arbejdstilsynet.

Aldrich PT & MV Petersen (2002): Aktiviteter blandt arbejdsmiljøprofessionelle. Afrapportering af en undersøgelse af mulighederne for at lave en opgørelse. COWI for Arbejdstilsynet.

Aldrich PT & M Forman (2003): Forsøg med sorte bokse i professionel bilflåde. Chaufførundersøgelse - før forsøget. Arbejdsrapport. Færdselsstyrelsen.

Aldrich PT & M Forman (2003): Forsøg med sorte bokse i professionel bilflåde. Dokumentation af erfaringer fra implementeringsfasen. Arbejdsrapport. Færdselsstyrelsen.

Aldrich PT, MV Petersen & BJ Diekmann (2003): Stress kan forebygges – 10 gode eksempler. LO, august 2003, ISBN 87-7735-628-4.

Aldrich PT, MV Petersen & BJ Diekmann (2003): Stress prevention and stress management in Danish pioneer companies. The Danish Confederation of Trade Unions.

Aldrich PT et al. (2003): Katalog til reduktion af bevægeapparatbelastninger blandt fiskeindustriarbejdere. Arbejdstilsynet (offentliggjort på www.fiskeindustri.at.dk).

Aldrich PT et al. (2003): Katalog over løsninger til reduktion af bevægeapparatbelastninger blandt fiskeindustriarbejdere. Afsluttende rapport. Arbejdstilsynet.

Aldrich PT (2003): Arbejdsmiljøaspektet i det rummelige arbejdsmarked. Afsluttende evaluering af BST-Sorøs og BST Århus' projekter for Arbejdstilsynet. Arbejdstilsynet.

Aldrich PT (2003): Værdsættelse af ældre ingeniørers kompetencer. Bidrag til idé-konkurrence. COWI.

Aldrich PT, MV Petersen & AL Skytte (2004): Ældre på arbejdspladserne - 10 gode eksempler. En undersøgelse gennemført af COWI i samarbejde med LO. LO. (Offentliggjort på www.lo.dk/senior.)

Aldrich PT, MV Petersen, AL Skytte & L Jensen (2004): Ældre på arbejdspladserne: www.lo.dk/senior. En web-baseret eksempelsamling. LO.

Aldrich PT & M Forman (2004): Forsøg med sorte bokse i professionel bilflåde. Chaufførundersøgelse – før og efter forsøget. Arbejdsrapport. Færdselsstyrelsen.

Aldrich PT & M Forman (2004): Forsøg med sorte bokse i professionel bilflåde. Dokumentation af erfaringer fra forsøget. Arbejdsrapport. Færdselsstyrelsen.

Aldrich PT & M Forman (2004): Forsøg med sorte bokse i professionel bilflåde. Skadesrapport. Arbejdsrapport. Færdselsstyrelsen.

Aldrich PT & M Forman (2004): Forsøg med sorte bokse i professionel bilflåde. Sammenfattende rapport. Færdselsstyrelsen. ISBN 87-90661-37-0.

Aldrich PT & MV Petersen (2005): Overvågning af fremdriften i arbejdsmiljøarbejdet i virksomhederne 2004. Sammenfattende rapport. Arbejdstilsynet.

Aldrich PT & MV Petersen (2005): Evaluering af arbejdsmiljøreformen. Teknisk annex til brug ved udbud. Arbejdstilsynet.

Aldrich PT & J Andreasen (2005): Omkostninger ved arbejdsbetingede bevægeapparatskader i Danmark. Øje på arbejdsmiljøet. LO, ISBN 87-7735-741-8.

Laustsen S & PT Aldrich (2006): Kortlægning og analyse af dansk arbejdsmiljøforskning. COWI for Arbejdsmiljøforskningsfonden.

Aldrich PT & O Joensen (2006): 2. måling af omfanget af ensidigt, gentaget arbejde (EGA). COWI for Arbejdstilsynet.

Aldrich PT et al. (2006): Arbejdsmiljøøkonomi. Værktøj og vejledning. COWI i samarbejde med PricewaterhouseCoopers for Arbejdsmiljørådet.

Østergaard JW, O Joensen & PT Aldrich (2006): Arbejdsmiljøøkonomi i små og mellemstore virksomheder. Et værktøj offentliggjort på www.virk.dk i forbindelse med "Overskud med omtanke". PricewaterhouseCoopers i samarbejde med COWI.

Aldrich PT (2006): Evaluering af arbejdsmiljøreformen. Arbejdspapir. Delundersøgelse 1B1. COWI i samarbejde med JobLiv Danmark og Team Arbejdsliv for Arbejdstilsynet.

Aldrich PT (2006): "Arbejdsmiljøøkonomi - en vej til bedre beslutninger" i Ledelse & uddannelse, nr. 4, november 2006, s. 24-25.

Aldrich PT (2007): "Arbejdsmiljøøkonomi" in Børsens ledelseshåndbog, Miljø, energi og arbejdsmiljø, Børsen Forum.

Aldrich PT (2007): Benchmarking på arbejdsmiljøområdet. Arbejdsmiljørådet.

Aldrich PT (2007): "Hvad koster en arbejdsulykke eller en arbejdsskade?" in Sikkerhedslederen, nr. 2.

Aldrich PT, G Arnbjerg & RV Andersen (2007): Vurdering af metoden til udpegning af nedslidningstruede brancher mv. i forbindelse med Forebyggelsesfonden. FTF.

Aldrich PT (2007): Effektevaluering af Arbejdstilsynets aktivitet vedrørende psykisk arbejdsmiljø på sygehuse 2003-2006. Arbejdstilsynet.

Petersen MV, PT Aldrich, S Laustsen, H Engelund, NB Jensen, BG Jensen & L Jensen (2007): Arbejdsmiljøkrav ved udbud og udlicitering. http://ftp.cowi.dk/udlicitering/index.html, Arbejdsmiljøforskningsfonden.

Aldrich PT, MV Petersen, S Laustsen, H Engelund, NB Jensen, BG Jensen, L Jensen & C Greve (2007): Arbejdsmiljøhensyn ved udlicitering af serviceydelser. Arbejdsmiljøforskningsfonden.

Aldrich PT (2007): Evaluering af arbejdsmiljøreformen. Arbejdspapir. Delundersøgelse 1B2. COWI i samarbejde med JobLiv Danmark og Team Arbejdsliv for Arbejdstilsynet.

Aldrich PT (2008): Evaluering af arbejdsmiljøreformen. Rapport. Delundersøgelse 1. COWI i samarbejde med JobLiv Danmark og Team Arbejdsliv for Arbejdstilsynet.

Aldrich PT (2008): Evaluering af arbejdsmiljøreformen. Arbejdspapir. Delundersøgelse 3B. COWI i samarbejde med JobLiv Danmark og Team Arbejdsliv for Arbejdstilsynet.

Nielsen A, SE Jensen, G Goldschmidt, FV Petersen & PT Aldrich (2008): "Arbejdsmiljø - fokusområder i 2008" in Børsens ledelseshåndbog, Miljø, energi og arbejdsmiljø, Børsen Forum.

Aldrich PT (2008): "Benchmarking på arbejdsmiljøområdet" in Børsens ledelseshåndbog, Miljø, energi og arbejdsmiljø, Børsen Forum.

Aldrich PT (2008): "Arbejdsmiljøkrav ved outsourcing eller udlicitering af serviceydelser" in Børsens ledelseshåndbog, Miljø, energi og arbejdsmiljø, Børsen Forum.

Aldrich PT, RV Andersen & L Jensen (2008): ArbejdsMiljøBenchmarks. Hjemmeside. Arbejdsmiljørådet.

Andersen RV & PT Aldrich (2008): Evaluering af arbejdsmiljøreformen. Arbejdspapir. Delundersøgelse 3C. COWI i samarbejde med JobLiv Danmark og TeamArbejdsliv for Arbejdstilsynet.

Anker N, PT Aldrich, G Arnbjerg, VS Weigelt & A Dam (2009): Lærlinge og elevers psykiske arbejdsmiljø. Rapport. COWI for Undervisningsministeriet.

Aldrich PT (2009): Evaluering af arbejdsmiljøreformen. Rapport. Delundersøgelse 3. COWI i samarbejde med JobLiv Danmark og TeamArbejdsliv for Arbejdstilsynet.

Aldrich PT (2009): Evaluering af arbejdsmiljøreformen. Arbejdspapir. Delundersøgelse 5A. COWI i samarbejde med JobLiv Danmark og TeamArbejdsliv for Arbejdstilsynet.

Aldrich PT (2009): Evaluering af arbejdsmiljøreformen. Arbejdspapir. Delundersøgelse 5B. COWI i samarbejde med JobLiv Danmark og TeamArbejdsliv for Arbejdstilsynet.

Aldrich PT (2009): Evaluering af arbejdsmiljøreformen. Arbejdspapir. Delundersøgelse 5C. COWI i samarbejde med JobLiv Danmark og TeamArbejdsliv for Arbejdstilsynet.

Andersen RV, PT Aldrich & L Kristiansen (2009): Evaluering af arbejdsmiljøreformen. Arbejdspapir. Delundersøgelse 4C. COWI i samarbejde med JobLiv Danmark og TeamArbejdsliv for Arbejdstilsynet.

Andersen RV, PT Aldrich, L Kristiansen & M Gudmundsson (2009): Evaluering af arbejdsmiljøreformen. Rapport. Delundersøgelse 4. COWI i samarbejde med JobLiv Danmark og TeamArbejdsliv for Arbejdstilsynet.

Aldrich PT, M Gudmundsson & L Kristiansen (2009): Evaluering af arbejdsmiljøreformen. Rapport. Delundersøgelse 5. COWI i samarbejde med JobLiv Danmark og TeamArbejdsliv for Arbejdstilsynet.

Aldrich PT (2009): "Benchmarking på arbejdsmiljøområdet" in Børsens ledelseshåndbog, Miljø, energi og arbejdsmiljø, Børsen Forum.

Aldrich PT (2009): "Arbejdsmiljøøkonomi" in Børsens ledelseshåndbog, Miljø, energi og arbejdsmiljø, Børsen Forum.

Aldrich PT (2009): "Arbejdstilsynets kontrol af virksomheder" in Børsens ledelseshåndbog, Miljø, energi og arbejdsmiljø, Børsen Forum.

Aldrich PT, P Dreyer & M Hjalmarsson (2010): Forskelle og ligheder i centrale institutioners tilgange til psykisk arbejdsmiljø. Landsorganisationen i Danmark.

Aldrich PT (2010): "Arbejdsmiljø – fokusområder i 2010" in Børsens ledelseshåndbog, Miljø, energi og arbejdsmiljø, Børsen Forum.

Aldrich PT (2010): "Evidens og evaluering i arbejdsmiljøarbejdet" in Børsens ledelseshåndbog, Miljø, energi og arbejdsmiljø, Børsen Forum.

Aldrich PT (2010): Evaluering af arbejdsmiljøreformen. Slutrapport. COWI i samarbejde med JobLiv Danmark og TeamArbejdsliv for Arbejdstilsynet.

Aldrich PT, HN Potter, CH Andersen, S Jensen, H Mortensen & PM Søhuus (2010): Vejledning om arbejdsmiljø i fiskeindustrien. Industriens Branchearbejdsmiljøråd.

Aldrich PT (2010): "Hvad kan virksomheder lære af evalueringen af arbejdsmiljøreformen?" in Børsens ledelseshåndbog, Miljø, energi og arbejdsmiljø, Børsen Forum.

Aldrich PT, Gudmundsson M & Andersen RV (2010): Arbejdsmiljø set med virksomhedsøkonomiske briller. Øje på arbejdsmiljøet, november 2010. Landsorganisationen i Danmark.

Mikkelsen SH & PT Aldrich (2011): Evaluering af Informationscenter for Miljø & Sundhed. Miljøstyrelsen.

Gudmundsson M & PT Aldrich (2011): Evaluering af projekt "Sunde arbejdspladser". BAR FOKA.

Aldrich PT & Gudmundsson M (2011): Indtænk arbejdsmiljøet ved ombygning, leje og indretning af kontor. Branchevejledning fra BAR Kontor. Branchearbejdsmiljørådet for Privat Kontor og Administration.

Aldrich PT (2011): "Arbejdsmiljøøkonomi" in Børsens Ledelseshåndbog Økonomistyring, Børsen Forum, nr. 2, 5.2, pp. 1-18.

Aldrich PT (2011): "Godt arbejdsmiljø betaler sig" in Vedligehold, Drift & Økonomi, Scanpublisher, nr. 6, 14. årgang, p. 4.

Andersen, Eyvind Lindegaard & P.T. Aldrich (2012) Mindre nedbrud. Vejledning om sikkerhed ved mindre nedbrud i produktionen. Industriens Branchearbejdsmiljøråd.

Aldrich P.T. & Rikke Voss Andersen (2012): Kortlægning af dansk arbejdsmiljøforskning og -formidling om psykisk arbejdsmiljø og muskel- og skelet-besvær. Landsorganisationen i Danmark.

Kjær, Susie & P.T. Aldrich (2012): Sundhedsfremme. Vejledning om sundhedsfremme på arbejdspladsen. Industriens Branchearbejdsmiljøråd.

 

Udvalgte foredrag og oplæg

"Ingeniører og arbejdsmiljøarbejde ved planlægning og indførelse af ny teknologi i produktionen". Oplæg på Nordiska Ergonomisällskapets årskonferens "NES 90", 5.-8. september 1990, Kiruna, Sverige. Arr.: Ergonomisällskapet og Arbetarskyddsnämnden.

"Arbejdsmiljøarbejde ved planlægning og indførelse af ny teknologi". Oplæg på 40. Nordiske ArbejdsmiljøMøde (NAM), Nyborg Strand, 16.-18. september 1991. Arr.: Arbejdsmiljøinstituttet.

"Hvordan kan BST's indsats gøres mere effektiv og forebyggende". Workshop-oplæg på NES-årskonferencen "Arbejdets udvikling", 9.-11. oktober 1991, Ebeltoft. Arr.: Nordisk Ergonomi Selskab og Selskab for Arbejdsmiljø.

"Kvalitetssikring af bedriftssundhedstjenestens arbejdsmiljørådgivning". Oplæg på NES-konferencen "Mennesket og omgivelserne - i takt?", Lillehammer, Norge, 23.-25. september 1992. Arr.: Nordiska Ergonomisällskapet og Norsk Ergonomiforening.

Oplæg på BST-Sorø's møde, Sorø, 7. september 1994: "Virksomhedernes brug af BST".

Oplæg på temadag om integrering af arbejdsmiljøarbejdet i kvalitetsstyrings- og miljøledelsessystemer, 27. september 1994, Arbejdsmiljøinstituttet, København. Arr.: Arbejdstilsynet.

"The Role of the Employees in the Companies' Environmental Protecting Activities". Paper sammen med Børge Lorenzen på konferencen "From Greening to Sustaining: Transformational Challenges for the Firm", 13-15. november 1994, København. Arr.: The Greening of Industry Network.

"Arbejdsmiljøarbejde ved planlægning og projektering", oplæg på halvårligt møde om "Sikkerhedsorganisationens deltagelse i planlægningen" i sikkerhedsorganisationen, Valby, 24. januar 1995, Arr.: H. Lundbeck A/S.

Oplæg på BST Storstrøm Nord's generalforsamling, Vordingborg, 26. april 1995: "Virksomhedernes brug af BST".

Oplæg på mødet "Integration af arbejdsmiljøhensyn i produktudvikling" i SAM og STAV, København, 28. november 1995: "Arbejdsmiljøhensyn i teknisk planlægning".

Oplæg på møde i SL (Socialpædagogisk Landsforbund), Odense, 11. december 1995: "Hvordan bruges BST bedst muligt?".

Oplæg på generalforsamling i Østjysk BST, Odder, 6. marts 1996: "Effektivisering af virksomhedernes brug af BST".

"Den enkeltes rolle i det forebyggende arbejdsmiljøarbejde", oplæg for sikkerhedsgrupperne i Børne- & Kulturforvaltningen, Ringsted Kommune, 17. april 1997.

"Resultater og erfaringer fra FASA-projektet". Oplæg på konferencen "Forebyggelse af arbejdsbetinget sygefravær og arbejdsskader", 29. september 1997, Ringsted. Arr.: FASA-projektet.

Afrunding på konferencen "Ingeniører og arbejdsmiljø", Ingeniørhuset, København. Arr.: Ingeniørforeningen i Danmark.

Dagsmøde: Arbejdsmiljø i lokalt perspektiv. 30. september 1998, København. Arr.: Arbejdsmiljøfondet. Oplæg. "Nye samarbejdspartnere i det lokale arbejdsmiljøarbejde".

"Samarbejde mellem den kommunale sygedagpengeadministration og BST om opfølgning på og forebyggelse af arbejdsbetinget sygefravær. Resultater fra FASA-projektet". Oplæg på konferencen "Intet er så galt, at det ikke er godt for noget...", 10. november 1998, Ringsted. Arr.: FASA-projektet.

"Sikkerhedsorganisationen og arbejdsmiljøledelse. Arbejdsmiljølovgivningen". Oplæg på kurset "Opbygning af et arbejdsmiljøledelsessystem", Teknologisk Institut, Taastrup, 16. marts 1999.

"BST-evalueringen - hvad viste den, og hvad kan BST lære af den?". Oplæg for DL-F (Dansk Laborant-Forening), Odense, 8. april 1999.

"BST-evalueringen - hvad viser den, og hvad kan den bruges til?". Oplæg på seminaret "Arbejdet i BST-bestyrelser", LO-Skolen, Helsingør, 14. april 1999.

"Nye mål for BST? Konference for BST-konsulenter, sikkerhedsrepræsentanter og andre aktører på arbejdsmiljøområdet". 17. maj 1999. Teknologisk Institut, Taastrup. Plenumoplæg: "Præsentation af de væsentligste resultater fra BST-evalueringen". Arr.: Arbejdstilsynet og Teknologisk Institut.

"Erfaringer fra FASA-projektet". Oplæg på lokalt FIU-kursus om Det rummelige arbejdsmarked, Ringsted, 19. maj 1999. Arr.: AOF Ringsted.

Workshoppen "Hvordan ta'r vi teten - særligt med henblik på fastholdelse af medarbejdere" på Konference for LO's medlemmer af koordinationsudvalgene for den forebyggende arbejdsmarkedsindsats, Odense, 20. maj 1999.

"Mellem individ og kollektiv: BST's rolle i forhold til det rummelige arbejdsmarked og sundhedsfremme ifølge BST-evalueringen". Oplæg på temadagen "BST-arbejdet i udvikling", Teknologisk Institut, Taastrup, 30. august 1999.

"The evaluation of the Danish occupational health and safety service". Oplæg på "International Symposium on Occupational Health for Europeans". 3-5. november 1999, Helsinki, Finland. Arr.: Finnish Institute of Occupational Health a.o.

BST-konference 19.-20. november 1999 på Middelfart Feriecenter. Arr.: LO Fyns Amt. Plenumoplæg om "Evaluering af BST".

"Udfordringer og visioner for fremtidens forebyggende arbejdsmiljøarbejde", foredrag på BST Lolland-Falsters generalforsamling, 6. april 2000, Maribo.

BST-seminar 2000, Hotel Nyborg Strand, 27.-29. november 2000, BST Foreningen + ASC + SAMBA, Plenumoplæg om sundhedsfremme

BST-seminar 2000, Hotel Nyborg Strand, 27.-29. november 2000, BST Foreningen + ASC + SAMBA. Ordstyrer og oplægsholder på workshop om arbejdsfastholdelse.

BST-seminar 2000, Hotel Nyborg Strand, 27.-29. november 2000, BST Foreningen + ASC + SAMBA. Oplæg og deltagelse i paneldebat om sundhedsfremme og arbejdsmiljø.

"BST og det rummelige arbejdsmarked". Oplæg for BST Foreningens bestyrelse, 12. marts 2001. Arr.: BST Foreningen.

"Arbejdsmiljøindsatsen i 25 år - succes eller fiasko?". Marts/april 2001. Foredrag for Foreningen af Jurister og Økonomer i Arbejdstilsynet.

"BST og det rummelige arbejdsmarked". Oplæg på BST-årsmøde 2001, Hotel Munkebjerg, Vejle, 3. maj 2001. Arr.: BST Foreningen.

Sundhedsfremme på arbejdspladsen. En konference for aktører og nøglepersoner. IDA, 14. maj 2001. Arr.: Arbejdsmiljørådets Service Center. Workshop-oplæg og -ledelse: "Sundhedspyramiden - når virksomheden sætter ord på".

"Det rummelige arbejdsmarked og BST". Oplæg på temamødet "BST's fremtidige rolle inden for det rummelige arbejdsmarked", København, 18. september 2001. Arr.: Netværk Storkøbenhavn.

"En integreret indsats for sundhedsfremme, det rummelige arbejdsmarked og det udviklende arbejde". Oplæg på temadag om sundhed på arbejdspladsen, Slagelse Sygehus, Slagelse, 1. oktober 2001. Arr.: Vestsjællands Amt.

"Forankring". Oplæg for styregruppen for projekt Sund Amagerforbrænding, Klinten, 23. oktober 2001. Arr.: Center for Sunde Arbejdspladser.

Konference: "Sundhedsfremme på arbejdspladsen - status og perspektiver", IDA, 3. december 2001. Arr.: Nationalt Center for Sundhedsfremme på arbejdspladsen. Plenumoplæg: "Hvordan opfatter virksomhederne sundhedsfremme, sundhed og arbejdsmiljø - resultater fra en interviewundersøgelse".

"Evalueringen af BST-forsøgene". Oplæg for Det Centrale BST-udvalg, 26. september 2001.

"Hvad viste evalueringen af BST-forsøgene?". Oplæg på konferencen "Udvikling af BST-arbejdet", Teknologisk Institut, Taastrup, 8. januar 2002. Arr.: Teknologisk Institut og Arbejdstilsynet i samarbejde med BST Foreningen.

Få styr på arbejdsmiljøet - kommunerne kan og vil selv, 27. maj 2002, COWI, Lyngby.

"Undersøgelse af mulighederne for at lave en opgørelse over arbejdsmiljøprofessionelles aktiviteter i relation til Handlingsprogrammet for et rent arbejdsmiljø år 2005". Oplæg på møde i Arbejdsmiljørådets arbejdsgruppe vedrørende overvågning, 19. juni 2002, København.

"Fremlæggelse af undersøgelse af mulighederne for at lave en opgørelse over arbejdsmiljøprofessionelles aktiviteter i relation til Handlingsprogrammet for et rent arbejdsmiljø år 2005". Oplæg på møde i Arbejdsmiljørådets arbejdsgruppe vedrørende overvågning, 7. november 2002, København.

"Præsentation af konsortiet, der udfører evaluering af VOV I og gennemfører VOV II", oplæg på møde i Arbejdsmiljørådets Overvågningsudvalg, 16. juni 2003, København.

"BST's muligheder i et liberaliseret marked for arbejdsmiljørådgivning", oplæg på BST-konference, 4. maj 2004, Odense. Arr.: LO.

Seminar om "Sorte bokse på vej", Færøske Pakhus, 24. februar 2005, Færdselsstyrelsen. Oplæg om "Medarbejdernes holdning til sorte bokse".

Seminar om "Sorte bokse på vej", Færøske Pakhus, 24. februar 2005, Færdselsstyrelsen. Oplæg om "Sorte bokse alene gør det ikke - anbefalinger til virksomheder".

"Den nye arbejdsmiljøreform". Oplæg for alle sikkerhedsgrupper i COWI, Odense, 12. april 2005. Arr.: COWI.

"Overvågning af fremdriften i arbejdsmiljøarbejdet i virksomhederne 2004. 2. runde af virksomhedsovervågningen (VOV II)." Oplæg for Arbejdsmiljørådets Overvågningsudvalg, Arbejdstilsynet, 14. juni 2005.

"Kortlægning og analyse af dansk arbejdsmiljøforskning". Præsentation af resultaterne for Det Strategiske Arbejdsmiljøforskningsudvalg (DSU), 19. april 2006, Arbejdstilsynet.

"2. måling af omfanget af ensidigt, gentaget arbejde (EGA)". Præsentation af resultaterne for Arbejdsmiljørådets Overvågningsudvalg, 7. september 2006, Arbejdstilsynet.

"Præsentation af et værktøj til arbejdsmiljøøkonomi". Oplæg for sikkerhedsorganisationen i Århus Amt, Skejby Sygehus, 31. oktober 2006.

"Arbejdsmiljørådets arbejdsmiljøøkonomi-værktøj". Oplæg på mødet "Når arbejdsmiljøet bliver målt og vejet på økonomien" i Selskab for Arbejdsmiljø, IDA, 21. november 2006.

"Arbejdsmiljøøkonomi". Foredrag på ArbejdsmiljøDagen, Odense, 5. december 2006, Arbejdsmiljørådet.

"Arbejdsmiljøøkonomi". Foredrag på SSIDs Årskonference 2007, Kolding, 24. april 2007, Sammenslutningen af Sikkerhedsledere i Danmark.

"Arbejdsmiljøøkonomi". Foredrag på frokostmøde i afdelingen for natur, miljø, sikkerhed og sundhed i COWI, 9. maj 2007, COWI.

"Arbejdsmiljøøkonomi". Foredrag på konferencen "Kom fravær i forkøbet", Lyngby, 22. maj 2007, COWI.

"Arbejdsmiljøøkonomi". Foredrag for Finanssektorens Arbejdsgiverforening, København, 14. september 2007.

"Arbejdsmiljøøkonomi". Foredrag for KompetenceForum, 27. september 2007, Ingeniørforeningen i Danmark.

"Arbejdsmiljøkrav ved udbud og udlicitering af serviceydelser". Foredrag på Arbejdsmiljøforskningsfondens årskonference 2007, København, 24. oktober 2007, Arbejdsmiljøforskningsfonden.

"Arbejdsmiljøøkonomi for virksomheder - vejen til bedre arbejdsmiljø?". Workshop, Arbejdsmiljøkonferencen 2007, Nyborg, 30.-31. oktober 2007, Arbejdsmiljørådgiverne og Selskab for Arbejdsmiljø.

"Arbejdsmiljø set med ledelsens økonomiske øjne". Foredrag på skolelederkonferencen, Hvedholm Slot, Faaborg, 28. november 2007, Danmarks Privatskoleforening.

"Arbejdsmiljøøkonomi". Oplæg for Novo Nordisk BST, 3. april 2008, Novo Nordisk.

"Benchmarking på arbejdsmiljøområdet". Oplæg for afd. 1312, COWI, 10. juni 2008, COWI.

"Hvad kan vi lære af evalueringen af arbejdsmiljøreformen?". Oplæg for arbejdsmiljønetværket, COWI, 29. september 2008.

"Hvad betyder økonomi for virksomhedernes arbejdsmiljøarbejde?". Workshop, Arbejdsmiljøkonferencen 2008, Nyborg, 20.-21. oktober 2008, Arbejdsmiljørådgiverne og Selskab for Arbejdsmiljø.

"Benchmarking af arbejdsmiljøet". Workshop, Arbejdsmiljøkonferencen 2008, Nyborg, 20.-21. oktober 2008, Arbejdsmiljørådgiverne og Selskab for Arbejdsmiljø.

"Arbejdsmiljøkrav ved outsourcing eller udlicitering af serviceydelser". Workshop, Arbejdsmiljøkonferencen 2008, Nyborg, 20.-21. oktober 2008, Arbejdsmiljørådgiverne og Selskab for Arbejdsmiljø.

"Arbejdsmiljøreformen - hvordan virker den?". Workshop sammen med Lone Wibroe og Hans Jørgen Limborg, Arbejdsmiljøkonferencen 2008, Nyborg, 20.-21. oktober 2008, Arbejdsmiljørådgiverne og Selskab for Arbejdsmiljø.

"Arbejdsmiljø-benchmarking-hjemmeside". Oplæg, Arbejdsmiljørådet, 17. december 2008, Arbejdsmiljørådet.

"Arbejdsmiljø set med en privatskoleledelses økonomiske briller". Oplæg, Ledelseskursus, 21. januar 2009, Danmarks Privatskoleforening.

"Hvordan måles og dokumenteres effekterne af arbejdsmiljøindsatser?". Oplæg og workshop, seminar, 29. januar 2009, HR/Fysisk Arbejdsmiljø, Region Midtjylland.

"Evaluering af arbejdsmiljøreformen. Delundersøgelse 3". Oplæg, Arbejdsmiljørådet, 16. september 2009, Arbejdsmiljørådet.

"Arbejdsmiljøreformen – hvordan går det?" Workshop sammen med Per Lunde-Jensen, Arbejdsmiljøkonferencen 2009, Nyborg, 11. november 2009, Arbejdsmiljørådgiverne og Selskab for Arbejdsmiljø.

"Arbejdsmiljø som strategisk element". Oplæg, BAR Kontor, 5. maj 2010.

"Organisering af arbejdsmiljøarbejdet". Oplæg, Chr. Hansen A/S, 27. maj 2010.

"Evaluering af arbejdsmiljøreformen". Oplæg for afd. 1309, COWI, 8. juni 2010.

"Evaluering af arbejdsmiljøreformen. Delundersøgelse 4 og 5". Oplæg. Arbejdsmiljørådet, 16. juni 2010, Arbejdsmiljørådet.

"Ændringerne i arbejdsmiljøloven pr. 1. oktober 2010". Oplæg for afd. 1309, COWI, 1. september 2010.

"Fravær – en ledelsesmæssig udfordring". Foredrag. Chefseminar, 22. september 2010, Domea.

"10 gode eksempler på, at et godt arbejdsmiljø betaler sig". Parallelt plenumforedrag, Arbejdsmiljøkonferencen 2010, Nyborg, 9. november 2010, Arbejdsmiljørådgiverne og Selskab for Arbejdsmiljø.

"Lederne skal lede". Foredrag. Strategisk Ledelsesforum, 24. november 2010, KAB.

"Arbejdsmiljø og økonomi". Oplæg på temamøde for arbejdsmiljøprofessionelle i Region Hovedstadens virksomheder. 7. december 2010, Koncern HR, Region Hovedstaden.

"Kroner og ører på arbejdsmiljøet". Oplæg for HR og arbejdsmiljøafdelingen. 4. januar 2011, Københavns Lufthavne A/S.

"Arbejdsmiljøøkonomi". Oplæg for afd. 1309 i COWI. 26. januar 2011, COWI.

"Arbejdsmiljø og økonomi". Oplæg for temagruppe om socialt kapitel i Københavns Kommune. 28. februar 2011, Københavns Kommune.

"Evaluering af projekt Sunde arbejdspladser". Oplæg for BAR FOKA. 22. marts 2011, BAR FOKA.

"Sådan arbejder afd. 1309 (Arbejdsmiljø, sundhed og støj) med organisation, ledelse og evaluering." oplæg på frokostmøde i afd. 1115. 24. marts 2011, COWI.

"Godt arbejdsmiljø betaler sig!" Oplæg for arbejdsmiljørepræsentanter. Vejle, 11. april 2011. Dansk Jernbaneforbund.

"Godt arbejdsmiljø betaler sig!" Oplæg for arbejdsmiljørepræsentanter. Valby, 13. april 2011. Dansk Jernbaneforbund.

"Politisk aftale om strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020". Oplæg på frokostmøde i afd. 1309. 6. maj 2011, COWI.

"Arbejdsmiljø og økonomi". Oplæg for arbejdslivsudvalget. 31. maj 2011, Finansforbundet.

"Pengene er tjent hurtigt hjem". Oplæg på Cranet HRM Konferencen 2011, København, 25. august 2011, Center for Ledelse og Copenhagen Business School.

"Er trivsel den rene sødsuppe? Eller er der økonomi i det?" Oplæg på Maritim Sikkerhed, Sundhed og Miljø, MSSM 2011, Nyborg, 31. august 2011, Seahealth, Maritime Development Center of Europe og Søfartsstyrelsen.

"Økonomien i arbejdsmiljøet". Oplæg på erfagruppemøde for el- og vvs-virksomheder, 23. september 2011, COWI.

"Arbejdsmiljø set med virksomhedsøkonomiske briller". Oplæg på seminar for arbejdsmiljøorganisationen, Hotel Scandic Eremitage, Lyngby, 30. september 2011, Haldor Topsøe A/S.

"Der er penge i arbejdsmiljø". Oplæg på temadag, Ferskvandscentret, Silkeborg, 3. oktober 2011, Miljøforum Midtjylland.

"Arbejdsmiljø set med virksomhedsøkonomiske briller". Oplæg på Arbejdsmiljøseminar, Hotel Pejsegården, Brædstrup, 4. oktober 2011, Rigspolitiet og Politiforbundet.

"Arbejdsmiljø og økonomi". Oplæg på konsulentmøde, 11. oktober 2011, Byggeriets Arbejdsmiljøbus (Bam-bus).

"Arbejdsmiljø og økonomi". Oplæg på arbejdsmiljønetværksmøde, 2. november 2011, FOA.

"Økonomi og arbejdsmiljø". Oplæg på temadag for arbejdsmiljøorganisationen, 3. november 2011, Vordingborg Kommune.

"Arbejdsmiljøøkonomi – hvordan kan det bruges i salgsindsatsen?". Oplæg på afdelingsseminar, 4. november 2011, COWI.

"Forbedring af arbejdsmiljøet kan betale sig". Oplæg på møde, København, 6. december 2011, Selskab for Arbejdsmiljø.

"Arbejdsmiljø-økonomi". Oplæg på kursus for AMO, 16. januar 2012, Wicotec A/S.

"Arbejdsmiljøøkonomi". Oplæg på temadag om arbejdsulykker for arbejdsmiljøorganisationen, 1. marts 2012, Skanderborg Kommune.

"Hvorfor betaler et godt arbejdsmiljø sig på arbejdspladserne?". Oplæg på Hovedudvalgets Årsmøde, 10. april 2012, Frederiksberg Kommune.

"Arbejdsmiljø set med virksomhedsøkonomiske briller". Oplæg på Københavns Politis Arbejdsmiljøseminar 2012, 2. maj 2012, Københavns Politi.

"Arbejdsmiljø – set med virksomhedsøkonomiske briller". Oplæg på Novo Nordisk R&Ds halvårsmøde i AMO, 9. maj 2012, Novo Nordisk A/S.

"Arbejdsmiljø – set med virksomhedsøkonomiske briller". Oplæg på Forsvarets Arbejdsmiljøseminar, 10. maj 2012, Forsvarets Center for Arbejdsmiljø.

 

Udvalgt medieomtale

"Systemet knager", Ingeniøren Året Rundt, nr. 52, 1996, side 30.

FASA-projektet, Politiken, 7. september 1997.

FASA-projektet, Regionalen (DR i Næstved), 9. september 1997.

FASA-projektet, Dagbladet Ringsted, 16. september 1997 (to artikler).

FASA-projektet, Dagbladet Ringsted, 29. september 1997.

FASA-projektet, Radioavisen på DR P1, 29. september 1997.

FASA-projektet, Orientering på DR P1, 29. september 1997.

FASA-projektet, Dagbladet Ringsted, 30. september 1997.

FASA-projektet, Fagbladet, nr. 29, 3. oktober 1997, side 39.

FASA-projektet, SID'ste Nyt (fra SIDs Fagbladet til lokalradioer over hele landet), nr. 33, 1997.

"Musen og alle de andre problemer", Ingeniøren/Job, 17. oktober 1997, side 5.

"Lup på ingeniørernes holdning til arbejdsmiljø", Ingeniøren/Job, 17. oktober 1997, side 5.

FASA-projektet, Fagbladet, nr. 33, 31. oktober 1997, side 18.

FASA-projektet, Ingeniøren/Job, nr. 44, 31. oktober 1997, side 3.

"Langtidssyge får lov at passe sig selv", Replik (HK Service), 11. november 1997.

"Ansatte bange for arbejdsgiverne", Replik (HK Service), 11. november 1997.

FASA-projektet, Dansk Grafia, nr. 23, november 1997, side 14-15.

"Vestager: Nej til arbejdsmiljølov for studerende", Ingeniøren 2, 27.11.98, nr. 48, side 9.

"Arbejdsmiljøet er vor tids Titanic", Ingeniøren 2, 21.1.00, nr. 3, side 9.

"Mislykket indsats mod arbejdsulykker", Ingeniøren 2, 9.6.00, nr. 23, side 5.

"Arbejdsmiljøsyndere skal hænges ud", Ingeniøren 2, 8.9.00, nr. 36, side 4.

"Dumpekarakter til systemet", Arbejdsmiljø, nr. 11, november 2000, side 12-14.

"Ny arbejdsmiljølov øger ingeniørernes pligter", Ingeniøren 2, 23.3.01, nr. 12, side 5.

"Høring på nettet om fremtidens arbejdsmiljø", Ingeniøren 2, 25.5.01, nr. 21, side 5.

"BST i et vadested", Arbejdsmiljø, nr. 6-7 2001, side 40-42.

"Stress kan bekæmpes", Ugebrevet A4, 11. august 2003, nr. 26, side 5-7.

"Stress kan bekæmpes", Københavns Radio, 19. august 2003.

"Stress kan bekæmpes", DR P1, 20. august 2003 kl. 6.15.

"Indsats mod stress betaler sig", COWInyheder, september 2003 nr. 12, side 12.

"Private vil afløse BST", Erhvervsbladet, 9. februar 2004.

"Sorte bokse skal forbedre adfærd", Erhvervsbladet, 25. februar 2005.

"Sorte bokse øger trafiksikkerheden", Erhvervsbladet, 2. marts 2005.

"40 år i Novozymes uden at kede sig (ret meget)", Spark, Marts 2005, side 20-23.

"Sorte bokse i busser til efteråret", dr.dk, 25. juli 2005.

"Sorte bokse i busser til efteråret", Ritzaus Bureau, 25. juli 2005.

"Sorte bokse i busser", DR P4 Radioavisen, 25. juli 2005 kl. 12.00.

"Sorte bokse i busser", DR P1 Eftermiddag, 25. juli 2005 kl. 16.10.

"Sorte bokse i busserne", DR2 Deadline, 25. juli 2005 kl. 17.00.

"Sorte bokse i busserne skal nedbringe antallet af uheld", DR1 tv-avisen, 25. juli 2005 kl. 18.30.

"Sorte bokse i hovedstadens busser til efteråret", Morgenavisen Jyllands-Posten, 26. juli 2005, 8. sektion, side 6.

"Arbejdsskader koster syv milliarder", Politiken.dk, 26. september 2005.

"Sort boks skal reducere trafikuheld", COWI feature, Nyhedsmagasin om ingeniørteknik, miljø og samfundsøkonomi, November 2005 nr. 12, side 15.

"Seniorpolitik fastholder ældre i offerrolle", Ingeniøren 2, 16.3.2007, nr. 11, side 3.

"Faglige udfordringer er den bedste seniorpolitik", Ingeniøren 2, 16.3.2007, nr. 11, side 4-5.

"Gråhårede går efter de sjove job", Os selv, Medarbejderblad for COWI A/S, nr. 8, maj 2007, side 10-11.

"Industrien overser robotters farlighed", Erhvervsbladet, 15. maj 2007, side 12.

"Videndeling er klog markedsføring", COWI årsrapport 2007, marts 2008, side 86-87.

"Kun få sætter kroner på arbejdsmiljøet", Nyhedsbrevet Tillid.dk, 28. august 2008.

"Udlicitering er hårdt for arbejdsglæden", Magasinet Arbejdsmiljø, nr. 10, 2008, side 18-22.

"Varsling om screeningsbesøg styrker arbejdsmiljøarbejdet", arbejdsmiljoviden.dk, 11. november 2009.

"Varsling om screeningsbesøg styrker arbejdsmiljøarbejdet", Magasinet Arbejdsmiljø 11/2009.

"Ledelse er den bedste medicin mod sygefravær", Berlingske Tidende, Business, 2. juni 2010, side 22-23.

"Ledelse er den bedste medicin mod sygefravær", Business.dk, 2. juni 2010.

"Penge til bedre arbejdsmiljø er hurtigt tjent ind igen", Ugebrevet A4, nr. 40, 22.11.2010, side 3-5.

Arbejdsmiljø og økonomi, DR/P3 Radioavisen, 22. november 2010.

"Forbedringer i arbejdsmiljøet betaler sig", arbejdsmiljoviden.dk, 23. november 2010.

"Det bliver farligere at gå på arbejde", DR/P3 Nyheder, 8. december 2010.

"Forbedringer i arbejdsmiljøet betaler sig", Magasinet Arbejdsmiljø, 12/2010, side 7.

"Penge til bedre arbejdsmiljø er hurtigt tjent ind igen", Tidsskrift for Miljø, nr. 1, Januar 2011, side 15.

"Det betaler sig at investere i arbejdsmiljøet", Magasinet Arbejdsmiljø, nr. 4, 2011, side 22-25.

"Fleksible arbejdstider er gode for bundlinjen", Magasinet Arbejdsmiljø, nr. 5, 2011, side 6.

"Fleksible arbejdstider er gode for bundlinjen", arbejdsmiljoviden.dk, 25. maj 2011.

"Et godt arbejdsmiljø betaler sig", Herning Folkeblad, 9. august 2012.

"Godt arbejdsmiljø betaler sig", Dagbladet/Frederiksborg Amts Avis/Sjællandske, 18. august 2012.